Campanya de Banderes Blaves


CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES BANDERES BLAVES
Alguns dels criteris més destacables per a les platges es relacionen a continuació:
• Compliment d'un determinat i elevat nivell de qualitat de l'aigua de bany.
• No existeixin abocats d'origen industrial o d'altres aigües residuals.
• Existeixi un pla d'emergència per a incidents de contaminació.
• No es percebin signes d'elevada contaminació derivada del petroli, les activitats humanes i altres fonts.
• El nombre de papereres és suficient per mantenir neteja la platja .
• La platja es neteja de forma regular.
• Es troba a la platja informació sobre la Campanya Bandera Blava.
• Existeixi una oferta d'activitats en educació ambiental.
• El nombre de serveis (w.c.) accessibles a l'entorn de la platja ha de ser suficient.
• Existeixin vigilants o suficient equip de salvament per respondre a un accident.
• No circulen vehicles no autoritzats a la platja.
• No es produeixen acampades a la platja.
• Existeixen restriccions a l'accés de gossos a la platja.
• Els accessos a la platja són fàcils i segurs.
• Les activitats recreatives no suposen un perill per als usuaris de la platja.
• Les activitats a la platja no interfereixen amb la protecció de la naturalesa.
• El manteniment de les instal·lacions de la platja és correcte.
• Existeixen accessos i facilitats per a les persones amb limitacions físiques.
• Existeix algun punt públic d'aigua potable.
• Es pot utilitzar el telèfon públic.
 
 
COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 
Els ciutadans també poden contribuir a mantenir aquest entorn net i saludable.
 
Com a usuari de la platja:
• Utilitzi les papereres disposades a la platja.
• Camini, utilitzi una bicicleta o el transport públic per anar a la platja.
• Respecti les instruccions de seguretat i els codis de conducta a la platja.
• Respecti la naturalesa a la platja i els seus voltants.
• Limiti l'ús de l'aigua i d'electricitat durant la seva estada.
• Esculli intencionadament un lloc de vacances on es tingui cura el medi ambient