• DEMANA HORA AL CAP
 •  
 • Medicina General
 • Pediatria
 • Odontologia
 • Infermeria
 • Psicologia, psiquiatra, infermera psiquiatria
 • Docència
 • Investigació
 • Atenció a la dona
 • Programa ATDOM
 • Atenció Social
 • Salut Pública
 • Proves complementàries:

· Electrocardiografia
· Tonometria (mètode de Schiötz)
· Tests reactius per química seca
· Auscultació del batec fetal
· Mesura del CO exhalat
· Espirometria
· Antropometria
· Otoscòpia
· Oftalmoscòpia