CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TÈCNIC/A DE SERVEIS ECONÒMICS

Inici convocatòria: 21/03/2019

Fi convocatòria: 17/04/2019

Bases

Model de sol·licitud

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Inici de la convocatòria: 11/07/2018

Fi convocatòria:  07/08/2018

Estat de la convocatòria: Decret inicial d'admesos i exclosos.

Bases

Model de sol·licitud

Decret inicial de candidatures admeses i excloses, composició del tribunal i convocatòria proves

Decret de rectificació de candidatures admeses i excloses

Decret definitiu de candidatures admeses i excloses

Prova cultural amb respostes

Prova coneixements amb respostes

Resolució a les al·legacions formulades a la prova Cultural i resultats DEFINITIUS

Resultats prova 2_CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

CONVOCATÒRIA PROVES FÍSICA i CAS PRÀCTIC

RESULTATS PROVA FÍSICA i CAS PRÀCTIC

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL PER PROMOCIÓ INTERNA

Bases

Modificació bases

Convocatòria proves