PE 01 "Càmping Templo del Sol"

Acord de Ple d'aprovació inicial

Edicte d'aprovació inicial

Edicte d'aprovació inicial publicat al DOGC

Edicte d'aprovació inicial publicat al BOPT

Pla especial

Informe de sostenibilitat ambiental

Estudi d'impacte d'integració paisatgística

Delimitació arqueològica

Estudi de perillositat geològica

 


PAUt 27 "Cova del Gat"

Acord de Juna de Govern d'aprovació inicial del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació PAUt 27 "Cova del Gat"

Edicte aprovació inicial dels estatuts i bases d'actuació

Bases d'actuació. Aprovació inicial

Estatuts. Aprovació inicial

Acord de Junta de Govern d'aprovació definitiva del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la Junta de Comepnsació PAUt 27 "Cova del Gat"

Edicte aprovació definitiva dels estatuts i bases d'actuació

Bases d'actuació. Aprovació definitiva

Estatuts. Aprovació definitiva

Acord de Junta de Govern d'aprovació de la constitució de la Junta de Comensació PAUt 27 "Cova del gat"


 

Pla especial urbanístic per a la ordenació volumètrica del pavelló municipal de l'Hospitalet de l'Infant


Pla especial urbanístic per a la concreció dels usos i la definició de les condicions d'ordenació de l'equipament cultural situat al carrer de les Escoles núm. 12 de l'Hospitalet de l'Infant