Pressupostos


Seguiment del pressupost:  act.03/02/2020

Exercici 2020
- Gestió de l'endeutament
Bases d'execució del Pressupost
Pressupost consolidat inicial
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Resum de despeses per Orgànica
Estat de les despeses per Programa

Exercici 2019
Gestió de l'endeutament
Bases d'execució del Pressupost
Pressupost consolidat inicial
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Resum de despeses per Orgànica
Estat de les despeses per Programa

Pressupostos liquidats durant el període 2015-2018

Exercici 2018
Gestió de l'endeutament
Bases d'execució del Pressupost
Pressupost consolidat inicial
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Resum de despeses per Orgànica
Estat de les despeses per Programa
Exercici 2017
Gestió de l'endeutament
Bases d'execució del Pressupost
Pressupost consolidat inicial
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Resum de despeses per Orgànica
Estat de les despeses per Programa
Exercici 2016
Gestió de l'endeutament
Bases d'execució del Pressupost
Pressupost consolidat inicial
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Resum de despeses per Orgànica
Estat de les despeses per Programa

Exercici 2015:
Gestió de l'endeutament
- Liquidació pressupost consolidat
Liquidació dels ingressos de l'Ajuntament
Liquidació de despeses de l'Ajuntament
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria a 31/12/2015
Pressupostos liquidats durant el període 2011-2014

Exercici 2014:
Gestió de l'endeutament
- Liquidació pressupost consolidat
Liquidació dels ingressos de l'Ajuntament
Liquidació de despeses de l'Ajuntament
Despeses per territori
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria a 31/12/2014

Exercici 2013:
Gestió de l'endeutament
Liquidació pressupost consolidat
Liquidació dels ingressos de l'Ajuntament
Liquidació de despeses de l'Ajuntament
Despeses per territori
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria a 31/12/2013

Exercici 2012:
Gestió de l'endeutament
Liquidació pressupost consolidat
Liquidació dels ingressos de l'Ajuntament
Liquidació de despeses de l'Ajuntament
Despeses per territori
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria a 31/12/2012

Exercici 2011:
Gestió de l'endeutament
Liquidació pressupost consolidat
Liquidació dels ingressos de l'Ajuntament
Liquidació de despeses de l'Ajuntament
Despeses per territori
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria a 31/12/2011

Pressupostos liquidats durant el període 2007-2010
Gestió de l'endeutament
Liquidació del pressupost consolidat
- Despeses per territori 2007-2010