President:  Sr. Alfons Garcia Rodríguez


Vocals:


Sra. Cristina Borràs Margalef


Sra. Ma. Elídia López Redondo


Sr. Frederic Escoda Gil


Sra. Cèlia Ruiz Espejo


Sra. Mònica Boquera Castellví


Sra. Francesc Blanch Llaó


Sra. Sílvia Pujol Garcia