Nova graella d'activitats dirigides

L’Àrea d’Esports us presenta la nova graella d’activitats dirigides per aquest tercer trimestre de l’any (del  de juliol fins al 28 de setembre de 2018).

Graella d’activitats dirigides