Nova graella d'activitats dirigides -4t trimestre-

L’Àrea d’Esports us presenta la nova graella d’activitats dirigides per aquest últim trimestre de l’any.

Activitats dirigides