Nova graella d'activitats dirigides per aquest 1r trimestre de 2018!

L’Àrea d’Esports us presenta la nova graella d’activitats dirigides per aquest primer trimestre de l’any (del 2 de gener fins al 30 de març de 2018).

Graella d’activitats