Normes per desprendre's dels residus amb responsabilitat

Imatge d'una illa de contenidors de residus
Per preservar la integritat i seguretat de les persones que s’encarreguen del servei de recollida i tractament dels residus municipals, l’Ajuntament i Secomsa, l’empresa pública que realitza aquest servei, us demanem que respecteu aquestes normes: 
 
A les àrees de contenidors únicament es poden dipositar els residus orgànics, els envasos lleugers, els envasos de vidre, el paper/cartó i la fracció resta.
 
En cap cas es poden dipositar residus fora dels contenidors específics per evitar que les persones encarregades de la recollida hagin d’estar en contacte directe amb els residus.
 
Qualsevol altre residu que no sigui els esmentats s’haurà de guardar a casa fins que no s’aixequin les restriccions de circulació que hi ha dictades per poder-los portar a la deixalleria.
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!