Obres de millora de l'asfalt d'un tram de la carretera de Móra, a l'entrada de l'Hospitalet de l'Infant

Obres de millora de l'asfalt de la carretera de Móra

Aquesta setmana han començat unes obres de millor de l’asfalt d’un tram de la carretera de Móra i  carrils d’incorporació. Es tracta del tram que va des de la urbanització Infant fins a l’inici del carrer Ramon Berenger IV. L’objectiu d’aquests treballs és aconseguir el perfecte funcionament del paviment per garantir la seguretat viària, ja que es un vial molt transitat per vehicles i això, junt amb el pas del temps, havia portat problemes de desgast i degradació d’aquest paviment.

 

En concret, els treballs que s’estan duent a terme es realitzaran en dues fases: la primera de preparació de la base o fressat amb totes les entregues a les voreres, embornals i una segona amb reg asfàltic d’imprimació i una aportació, estesa i compactació de l’aglomerat asfàltic en calent, subministrat per una central que garanteixi les granulometries i compliments d’assajos de qualitat del material a utilitzar, així com una aplicació del mateix amb mitjans tècnics.

 

Aquestes obres tenen un cost aproximat de 50,000 euros i s’han adjudicat a l’empresa EIFAGGE INFRAESTRUCTURA S.A.