El bar de les pistes de pàdel, tennis i futbol de la zona esportiva Àster de l'Hospitalet, a concurs

Logo de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
 
Les persones interessades a aconseguir la concessió de l’ús, explotació i aprofitament de les instal·lacions del bar de les pistes de pàdel, tennis i futbol de la zona esportiva Àster de l’Hospitalet de l’Infant poden presentar les seves ofertes fins al dijous 10 de maig a les 14 hores, a les oficines municipals d'atenció ciutadana. Més informació, al plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir per procediment obert aquesta concessió.