L’Ajuntament aprova un pressupost de gairebé 20,5 milions d’euros per al 2019 (resum dels acords més destacats del ple municipal del 29 de novembre)

Una imatge de la sessió plenària del 29 de novembre
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar ahir dijous 29 de novembre el pressupost consolidat de la Corporació per a l’any 2019 amb els vots a favor del PSC i la FIC, els vots en contra d’ERC i l’abstenció del PdeCAT i del PP. El pressupost consolidat, que està integrat pel de l’Ajuntament, els dels organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació, de l’Escola de Música i de la Llar d’Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 20.448.610,99 euros. 
 
El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que serà de 17.995.598, 67 euros. Un 22,45% d’aquests diners, aproximadament, 4.049.219, 11 euros, seran destinats a inversions. Aquest capítol es veurà incrementat un 12,02% respecte l’any anterior.
 
«Aquests són uns pressupostos socials, elaborats pensant en la gent, sobretot  en els col·lectius que més ajuda necessiten, com ara la gent gran i la canalla», va dir l’alcalde, Alfons Garcia, en el moment de presentar-los. Això es veurà reflectit, segons va argumentar, en el tipus d’inversions que hi ha previstes. Les principals estan relacionades amb la construcció de la residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant (1.431.000 euros), el projecte i remodelació de la piscina municipal de Masriudoms,  (306.157 euros); l’ampliació de l’Escola Mestral (300.000 euros), la compra d’edificis (240.000 euros), la reforma i millora del menjador de la llar d’infants de l’Hospitalet de l’Infant (170.000 euros, per substituir els mòduls prefabricats que ocupa ara); l’arranjament de carrers (150.000 euros), la reforma de la Zona Esportiva Àster (141.000 euros, per actuacions a la piscina coberta i a les pistes esportives) i del gimnàs Hifrensa (130.000 euros).
 
Altres inversions destacades aniran destinades al projecte de la nova caserna de la Policia Local (100.000 euros); a la compra de parc mòbil (87.000 euros), sobretot destinat als departaments de Medi Ambient i Obres i Serveis;  a la reforma del carrer La Sentiu de l’Hospitalet de l’Infant (57.000 euros) i a la millora de platges (40.000 euros). 
 
Com en els darrers anys, el consistori tornarà contractar veïns i veïnes en situació d’atur, mitjançant el Pla d’ocupació municipal. A aquest Pla hi destinarà l’any vinent 530.000 euros. En el capítol de personal destaca també l’augment de la despesa (d’un 1,08%), en previsió del possible increment salarial dels empleats municipals, de fins al 3% que podria incloure la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat; i de l’ampliació de la plantilla laboral que hi ha prevista (s’hi incorporarà la figura d’un tècnic de Serveis Econòmics i d’un educador social per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).
 
“Totes les inversions es faran sense incrementar les taxes i els impostos municipals, que es mantindran congelats; ni tampoc l’endeutament municipal, que en el cas de l’Ajuntament passarà a ser 0 i en el cas de l’empresa municipal IDETSA és de 440.000 euros, aproximadament, la qual cosa representa un 4,28% de deute viu”, va explicar l’alcalde. 
 
El batlle també va remarcar que l’any que ve l’Ajuntament farà un «esforç per disminuir les despeses corrents un 7,3%, amb una il·luminació de la xarxa viària més eficient, que permetrà disminuir la despesa energètica», entre d’altres mesures.
 
Altres acords destacats del ple
En la sessió plenària del 29 de novembre, també es va aprovar l’estudi de viabilitat previ a la decisió de construir i explotar en règim de concessió la futura residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor del PSC, ERC, PP i FIC i l’abstenció del PDeCAT. 
 
Així mateix, es va donar llum verd a la modificació de les bases per la concessió d’ajuts socials puntals per a persones en situació d’urgència social, de prevenció d’exclusió social i per l’assistència als centres d’atenció per la gent gran. Aquesta modificació, aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals,  permetrà a l’Ajuntament retornar el 50% de l’IBI a les famílies monoparentals. I és que, per complir la llei, en l’ordenança reguladora d’aquest impost aprovada per 2019, l’Ajuntament  ha hagut de suprimir les bonificacions a aquest tipus de famílies. El motiu és que, per norma autonòmica, l’equiparació  de drets entre les famílies nombroses i les monoparentals només està reconeguda a efectes de taxes de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, les famílies monoparentals rebran un ajut equivalent. 
 
D’altra banda, amb els vots  a favor del PSC, PP i FIC i l’abstenció del PdeCAT i d’ERC, es va acordar atorgar a l’Associació Ascó-Vandellòs II, AIE (ANAV) la llicència urbanística provisional per a la construcció d’una infraestructura de la Guàrdia Civil. El nou edifici està previst per a l’ús habitacional i administratiu, amb una ocupació màxima de 45 persones.