La concessió del bar del Casal de Masboquera, a concurs (presentació d'ofertes, fins a l'1 de juny)

Logo de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Les persones interessades a aconseguir la concessió administrativa per dur a terme l'explotació, neteja i ús de les instal·lacions del bar del Casal de Masboquera poden presentar les seves ofertes fins a l'1 de juny,  a les 14 hores, a les oficines municipals d'atenció ciutadana. El plec de clàusules econòmico-administratives es pot consultar al Perfil del contractant.